Gemak voor iedereen

LogboekenOnline is gebouwd in meerdere niveaus. Zo werken bijvoorbeeld de installateur van de brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverichting in hun eigen laag, niet zichtbaar voor elkaar. De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere locaties en installaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende informatie wordt beschikt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de voordelen voor de verschillende gebruikers.

Overzichtelijk voor de
Facilitair manager

Uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk van elkaar, hun documenten in uw locaties. U heeft ook ruimte voor uw ontruimingsplan, vergunning, certificaten, etc. Het logboek geeft automatisch een seintje wanneer het maandelijks beheer dient plaats te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen en wanneer een storing wordt gemeld.

Praktisch voor de
Beheerder Brandmeldinstallatie

De beheerder BMI kan maandelijks gebruik maken van een digitaal beheerformulier, conform NEN 2654-1:2018 en NEN 2654-2:2018. LogboekenOnline.nl geeft bij dit beheer automatisch aan of er een handleiding of installatietekening van de brandmeldinstallatie aanwezig is.

Ideaal voor de
Installateur

Een middelgrote installatie is binnen 30 minuten volledig in te voeren waarbij zelfs automatisch een functiematrix wordt samengesteld. LogboekenOnline.nl geeft ook aan welke documenten nog ontbreken bij de installatie om gecertificeerd of opgeleverd te kunnen worden.

Compleet voor het
Hoofd bhv

De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden en tekeningen van installaties zijn met één druk op de knop in te zien. Ontruimingsplannen of veiligheidsinstructies kunnen vanuit LogboekenOnline.nl direct verzonden worden aan medewerkers of bezoekers.

Gemak voor de
Leveranciers

Onderhoudsbonnen en looplijsten van bijvoorbeeld brandblussers en nood- en vluchtwegverlichting worden rechtstreeks geüpload en geplaatst op de locatie. Geen overbodige print- en posthandelingen meer.

Perfect voor de
Controlerende Instanties

Op de brandmeldinstallatie is een sticker met een QR-code en een servicecode aangebracht. De (QR) Quick Response-code is te scannen met behulp van een tablet of smartphone met internetverbinding. U heeft dan direct toegang tot de meest opgevraagde gegevens zoals logboek, certificaten, rapport van oplevering en een jaaroverzicht van het uitgevoerde beheer conform NEN 2654-1:2018 en NEN 2654-2:2018.

Uitgelezen gemak voor uw
verzekeringsmaatschappij

Ook uw verzekeraar is verguld met deze nieuwe ontwikkeling. In elke situatie blijven de actuele gegevens beschikbaar en beoordeelbaar en kunnen niet verloren gaan.

Bekijk wat LogboekenOnline voor u kan betekenen

Vraag informatie aan