Inloggen met servicecode


Het is mogelijk om direct maar beperkt gegevens te raadplegen door middel van het invoeren van de servicecode. Deze vindt u op het etiket dat bij de brandmeldinstallatie hangt. Vul in bovenstaand vak de servicecode in om toegang te krijgen tot het logboek dat bij de brandmeldinstallatie hoort.

De installatie is ook te scannen door middel van de QR (Quick Response) code. Hiervoor maakt u gebruik van uw smartphone of tablet met internetverbinding. Download u dan eerst de gratis QR code reader.

Hiermee heeft u direct inzage in een deel van het logboek. Tevens is zichtbaar of het beheer van de brandmeldinstallatie conform de NEN 2654-1 en 2 wordt uitgevoerd.

Indien u een melding plaatst, bijvoorbeeld als gast van een hotel, wordt deze melding, instelbaar indien gewenst, automatisch verzonden naar de installateur, de Beheerder BMI en naar de afdeling facilitair beheer van de organisatie waar de brandmeldinstallatie aanwezig is. De installateur kan hierdoor direct contact opnemen met de facilitair beheerder van het hotel en actie ondernemen. De installateur, onderhouder of beheerder BMI waar de melding is binnengekomen, plaatst de melding, indien terecht, definitief in het logboek.