Al uw logboeken in één online registratiesysteem

LogboekenOnline is in eerste instantie ontwikkeld voor het beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties, maar al snel bleek deze online tool uitermate geschikt voor het registreren van een grote hoeveelheid andere installaties en machines. Inmiddels zijn al meer dan honderd (100) installatielogboeken in LogboekenOnline beschikbaar, en daar waar het van toepassing is kunnen de logboeken worden geregistreerd conform de geldende NEN/EN/ISO-normen. Recent zijn de installatielogboeken SCIOS, SCOPE 1 tot en met SCOPE 10 toegevoegd aan LogboekenOnline. Daarnaast heeft LogboekenOnline diverse logboeken conform de machinerichtlijn 2006/42/EG in het assortiment opgenomen zodat nu ook uw gehele machinepark in één oogopslag te bewaken is.

Heeft u een installatie die nog niet in het overzicht staat? Wij maken deze installatie voor u aan, zodat u elke installatie in LogboekenOnline kunt registreren. Hierdoor ontstaat een optimaal overzicht van al uw installaties maar ook machines in al uw gebouwen.

LogboekenOnline is niet alleen een registratiesysteem, maar ook een beheerstool. U kunt storingen melden en oplossingen door de installateur of onderhoudsbedrijf laten registreren maar ook bijvoorbeeld het onderhoud en maandelijks beheer conform de NEN 2654- 1 en 2 plannen. U krijgt een waarschuwing als het onderhoud aan uw installatie dient plaats te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het verplichte maandelijkse beheer van uw brandmeldinstallatie of het onderhoud aan uw lift,- CV- of koelinstallatie.

Download de brochure

LogboekenOnline is volledig onafhankelijk.

De gegevens zijn altijd toegankelijk. Besluit u bijvoorbeeld om een andere onderhoudspartij in te gaan zetten? Uw logboek blijft bij LogboekenOnline gewoon toegankelijk. Uw oude installateur wordt ‘uitgezet’ en de nieuwe wordt aan het installatielogboek gekoppeld en kan verder gaan met het bijhouden van het logboek. Maakt u gebruik van meerdere leveranciers voor uw brandmeldinstallaties? LogboekenOnline is ook volledig merkonafhankelijk. U hoeft dus niet meerdere systemen van verschillende merken te gebruiken.

Download de brochure

Wettelijk kader

In 2013 won LogboekenOnline de Innovatieprijs Brandveiligheid, in het leven geroepen door het kennisplatform SBR (SBRCURnet). LogboekenOnline voldoet voor wat de brandmeldinstallaties betreft aan de NEN 2654-1, NEN 2654-2, NEN 2654-3, NEN 2535 en NEN 2575. Met het gebruik van LogboekenOnline wordt beheer, controle en onderhoud aangetoond, zoals vereist in artikel 6.20 lid 8 en 6.23 lid 5 (Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie) Bouwbesluit 2012 en Woningwet (artikel 1a). Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht volgens artikel 1.16 lid 1b Bouwbesluit 2012 en Woningwet (artikel 1a).

Uitsluitend inzicht in informatie die van belang is

LogboekenOnline is opgebouwd in verschillende lagen. Hierdoor is het mogelijk om verschillende functies hun eigen autorisatieniveau te geven. Afhankelijk van het autorisatieniveau kunnen alleen die bestanden worden ingezien waar een autorisatie voor is bepaald. Een onderhoudspartij brandmeldinstallaties heeft bijvoorbeeld een andere autorisatie dan een hoofd bhv of de facilitair manager. Diverse betrokkenen kunnen de gegevens raadplegen en -afhankelijk van hun autorisatie- aanpassen. 

Al uw installaties in LogboekenOnline

In LogboekenOnline kunnen naast brandmeldinstallaties, ook logboeken van andere installaties worden bijgehouden. Er is een uitgebreide lijst van 100 installaties beschikbaar, die reeds in LogboekenOnline staan. Denk bijvoorbeeld aan liftinstallaties, nood- en vluchtwegverlichting, maar bijvoorbeeld ook roltrappen! Als uw installatie nog niet in LogboekenOnline staat, maken wij voor u een installatie op maat aan. Gemak staat voorop! Zo heeft u altijd het laatste logboek bij de hand, van welke installatie dan ook in uw gebouw. Tevens kunt u de handleidingen en technische informatie uploaden, zodat alle betrokken medewerkers over dezelfde informatie kunnen beschikken. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Informatie aanvragen

Overzicht in onderhoud

Met LogboekenOnline heeft u eenvoudig overzicht over het onderhoud van de (brandmeld)installaties per locatie. In één oogopslag kunt u zien of het maandelijks beheer heeft plaatsgevonden, welke zaken er zijn geconstateerd en wat er gedaan is om eventuele problemen op te lossen. U hoeft geen contact op te nemen met de onderhoudspartij of de locatiemanager; u kunt dat direct inzien.